Revision for “Fstab uitleg” created on 23 september 2016 20:02:38

TitelInhoudSamenvatting
Fstab uitleg
<h2>Contents</h2>
<div id="toc" class="toc">
<ul>
<li class="toclevel-1 tocsection-1"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Wat is fstab ?</span></li>
<li class="toclevel-1 tocsection-2"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Voorbeeld van fstab</span></li>
<li class="toclevel-1 tocsection-3"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">Uitleg over de opbouw van fstab</span></li>
<li class="toclevel-1 tocsection-4"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">Zie ook</span></li>
</ul>
</div>
<h2><span id="Wat_is_fstab_.3F" class="mw-headline">1. Wat is fstab ?</span></h2>
Fstab is een bestand waarin aangegeven staat welke apparaten (partities, cd-stations, usb-sticks) bij de systeemstart gemount moeten worden, en er staat ook in in welke mappen apparaten die niet bij de systeemstart gemount moeten worden gemount worden.
<h2><span id="Voorbeeld_van_fstab" class="mw-headline">2. Voorbeeld van fstab</span></h2>
Hier een voorbeeld van mijn /etc/fstab. Het kan handig zijn bij de uitleg die volgt.
<blockquote>
<pre># This file is edited by fstab-sync – see ‘man fstab-sync’ for details
LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
/dev/hda5 swap swap defaults 0 0
/dev/hda6 /mnt/data auto defaults,user,users,rw,umask=000 1 0
/dev/fd0 /media/floppy auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
/dev/hdc /media/cdrom auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
</pre>
</blockquote>
<h2><span id="Uitleg_over_de_opbouw_van_fstab" class="mw-headline">3. Uitleg over de opbouw van fstab</span></h2>
Zoals je hierboven kunt zien is het bestand /etc/fstab opgebouwd uit 6 kolommen.

<b>De eerste kolom</b> bestaat uit de apparaat-namen van de apparaten. Voor harde schijven is de devicenaam te achterhalen met het commando <i>fdisk -l</i>. Voor USB-sticks kan je dat zien met het commando ‘dmesg’, nadat je de usb-stick in de computer hebt gedaan. Op één van de laatste regels staat dan iets als <i>hda1</i>, of <i>sda</i>. De complete devicenaam is dan <i>/dev/hda1</i> of <i>/dev/sda</i>. De devicenaam van een cd/dvd kan je achterhalen met het commando <i>dmesg | grep "CD".</i>

<b>De tweede kolom</b> geeft het koppelpunt (mountpoint) aan. Dat is de map waarin je de inhoud van een apparaat kunt bekijken. Voor cd’s/dvd’s is dit standaard meestal <i>/media/cdrom</i>. Dat wil zeggen dat je de inhoud van een cdrom kunt bekijken in de map <i>/media/cdrom</i>.

<b>De derde kolom</b> geeft het bestandssysteem van het te mounten apparaat. In de meeste gevallen kan je <i>auto</i> invullen. Weet je het precieze bestandssysteem, dan is het wel aan te raden om dat in te vullen.

<b>De vierde kolom</b>, daarin kan je extra parameters aangeven. De parameters moeten door komma’s gescheiden worden. De meest gebruikte parameters zijn:
<ul>
<li>defaults, dat moet je invullen om de standaard waarden te gebruiken.</li>
<li>noauto, het apparaat moet bij het starten niet automatisch gemount worden.</li>
<li>user, zet dat erneer als ook niet-root gebruikers rechten moeten hebben om het apparaat te mounten.</li>
<li>rw, zorg ervoor dat je op het apparaat kunt lezen (r) en schrijven (w).</li>
<li>ro, maak het apparaat alleen-lezen.</li>
</ul>
<b>De vijfde kolom</b> geeft aan of het programma <i>dump</i> een reservekopie van het apparaat moet maken als het wordt gedraaid.

<b>De zesde kolom</b> geeft aan óf, en ik welke volgorde, het apparaat gecontroleerd moet worden door het schijfcontroleprogramma <i>fsck</i> na een systeemcrash. Voor de root-partitie moet hier ‘1’ staan, voor andere apparaten eventueel een ‘2’. Is de kolom leeg, of bevat ze een nul, dan slaat <i>fsck</i> het betreffende apparaat over.
<h2><span id="Zie_ook" class="mw-headline">4. Zie ook</span></h2>
<ul>
<li><a class="new" title="Mount-howto (page does not exist)" href="http://www.alleslinux.com/handleidingen/mount-howto/">Mount-howto</a></li>
<li><a href="http://man7.org/linux/man-pages/man5/fstab.5.html"><i>man fstab</i></a></li>
</ul>Old New Date Created Author Actions
23 september 2016 20:02:38 thijs
23 september 2016 20:02:33 [Automatisch opgeslagen] thijs
23 september 2016 20:01:30 thijs
17 juli 2016 15:00:38 Mirjam Hulshof