Handleidingen > Aanmaken sendmail.cf bestand via m4 macro’s

Inleiding

In dit artikel een korte beschrijving van:

1.Hoe een sendmail.cf bestand aan te maken d.m.v. M4 macro’s.

2.Hoe de z.g.n. .db bestanden aan te maken.

Een sendmail.cf bestand aanmaken

Omdat Sendmail, via het .cf bestand zeer lastig te configureren is, daar dit bestand onleesbare code bevat, is Sendmail zo opgezet dat deze (via Sendmail-cf) aangemaakt kan worden d.m.v. een ‘normaal’ tekstbestand (sendmail.mc).

Alle wijzigingen in de configuratie zullen dus moeten geschieden via dit bestand! In een enkel geval kun je dàt stukje leesbare tekst in sendmail.cf wèl aanpassen, maar dan moet je deze aanpassing(en) bij iedere wijziging via sendmail.mc opnieuw doen!

Nadat je het sendmail.mc bestand hebt gewijzigd en opgeslagen, met je favoriete teksteditor, kunnen we via m4 macro’s een sendmail.cf bestand aanmaken. Bovenin het sendmail.mc bestand staat vaak het commando vermeld wat je moet geven.

Voor RedHat/Fedora is dit:

make -C /etc/mail.

Let op, om dit uit te kunnen voeren moet wel (zoals eerder beschreven) het sendmail-cf pakket zijn geïnstalleerd.

De wijzigingen worden pas doorgevoerd als sendmail opnieuw wordt opgestart.

/sbin/service sendmail restart

Overige sendmail configuratie bestanden aanmaken (.db)

Voor alle overige configuratie bestanden (welke met .db eindigen) geldt zo’n beetje hetzelfde, de bestanden zonder extensie zijn gewone tekstbestanden welke je met een teksteditor kunt bewerken. (b.v. access, domaintable, mailertable en virtusertable).

Na aanpassing zijn de .db bestanden (b.v. het access bestand) aan te maken d.m.v.:

makemap hash /etc/mail/access < /etc/mail/access

Als voorbeeld heb ik hier het access bestand genomen (een uiterst belangrijk bestand overigens, een misconfiguratie zou wel eens tot een ‘spam-gateway’ kunnen leiden). Bij wijzigingen aan déze bestanden hoeft sendmail niet opnieuw te worden gestart.
Opm: i.p.v. hash kan het ook zijn dat je dbm moet opgeven, dit is afhankelijk van de gebruikte Berkeley DB library bestanden. Wil je andere libraries dan zul je sendmail opnieuw moeten compileren. Geef je hash op terwijl het dbm hadden moeten zijn of andersom dan zul je een melding krijgen dat je opnieuw moet compileren, wat op zich onzin is, in dergelijk geval wijzig je hash in dbm of andersom.

Category: