Revision for “Centralisatie Home Directories met NFS” created on 2 augustus 2016 21:24:51

TitelInhoudSamenvatting
Centralisatie Home Directories met NFS
<h2>Contents</h2>
<div id="toc" class="toc">
<ul>
<li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="http://alleslinux.com/mediawiki-1.23.0/index.php/HOWTO:_Centralisatie_Home_Directories_met_NFS#Over_deze_HOWTO"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Over deze HOWTO</span></a></li>
<li class="toclevel-1 tocsection-2"><a href="http://alleslinux.com/mediawiki-1.23.0/index.php/HOWTO:_Centralisatie_Home_Directories_met_NFS#De_NFS_Server"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">De NFS Server</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2 tocsection-3"><a href="http://alleslinux.com/mediawiki-1.23.0/index.php/HOWTO:_Centralisatie_Home_Directories_met_NFS#De_NFS_Server_installeren"><span class="tocnumber">2.1</span> <span class="toctext">De NFS Server installeren</span></a></li>
<li class="toclevel-2 tocsection-4"><a href="http://alleslinux.com/mediawiki-1.23.0/index.php/HOWTO:_Centralisatie_Home_Directories_met_NFS#De_NFS_Server_configureren"><span class="tocnumber">2.2</span> <span class="toctext">De NFS Server configureren</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-3 tocsection-5"><a href="http://alleslinux.com/mediawiki-1.23.0/index.php/HOWTO:_Centralisatie_Home_Directories_met_NFS#Start_de_NFS_daemon"><span class="tocnumber">2.2.1</span> <span class="toctext">Start de NFS daemon</span></a></li>
<li class="toclevel-3 tocsection-6"><a href="http://alleslinux.com/mediawiki-1.23.0/index.php/HOWTO:_Centralisatie_Home_Directories_met_NFS#Wijzigingen_in_.2Fetc.2Fexports"><span class="tocnumber">2.2.2</span> <span class="toctext">Wijzigingen in /etc/exports</span></a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1 tocsection-7"><a href="http://alleslinux.com/mediawiki-1.23.0/index.php/HOWTO:_Centralisatie_Home_Directories_met_NFS#De_NFS_Client"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">De NFS Client</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2 tocsection-8"><a href="http://alleslinux.com/mediawiki-1.23.0/index.php/HOWTO:_Centralisatie_Home_Directories_met_NFS#Home_Directories_mounten_met_autofs"><span class="tocnumber">3.1</span> <span class="toctext">Home Directories mounten met autofs</span></a></li>
<li class="toclevel-2 tocsection-9"><a href="http://alleslinux.com/mediawiki-1.23.0/index.php/HOWTO:_Centralisatie_Home_Directories_met_NFS#Home_Directories_permanent_mounten"><span class="tocnumber">3.2</span> <span class="toctext">Home Directories permanent mounten</span></a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<h2><span id="Over_deze_HOWTO" class="mw-headline">Over deze HOWTO</span></h2>
Deze HOWTO helpt je bij het centraliseren van home directories door gebruik te maken van NFS. Door home directories te centraliseren kunnen gebruikers op meerdere machines gebruik maken van dezelfde home directory. De techniek van NFS is voor veel meer toepassingen geschikt, maar op dit moment is dit de tofste.
<h2><span id="De_NFS_Server" class="mw-headline">De NFS Server</span></h2>
De NFS server dient genoeg harde schijf ruimte te hebben om de home directories van alle gebruikers op te slaan. We gaan er in deze HOWTO van uit dat je alle home directories in <code>/home</code> hebt staan. Gelukkig is dit ook standaard, maar zo nodig kunnen we je helpen als het niet lukt met home directories op andere locaties.
<h3><span id="De_NFS_Server_installeren" class="mw-headline">De NFS Server installeren</span></h3>
NFS wordt standaard geĆÆnstalleerd met Fedora Core, ook wanneer je hebt gekozen voor de minimale installatie.
<h3><span id="De_NFS_Server_configureren" class="mw-headline">De NFS Server configureren</span></h3>
De NFS server wordt geconfigureerd met behulp van een aantal bestanden, waaronder <code>/etc/exports</code>. Hierin staan de mappen die door de NFS server beschikbaar worden gesteld aan het netwerk. Voor een NFS server die de home directories van gebruikers beschikbaar stelt, ziet <code>/etc/exports</code> er ongeveer als volgt uit:
<blockquote>
<pre>/etc/exports
/home *.kanarip.com(rw,no_root_squash,sync)
</pre>
</blockquote>
Er wordt geconfigureerd dat:
<ul>
<li>De geƫxporteerde share mag worden gemount door *.kanarip.com. Hier kan een enkele host, een netwerk of een netgroup worden opgegeven.</li>
<li>De share read-write mag worden gemount.</li>
<li>De share voor root toegankelijk is.</li>
<li>Wijzigingen in bestanden moeten worden weggeschreven voordat de NFS server antwoord.</li>
</ul>
Voor meer informatie over het gebruik van de file <code>/etc/exports</code>, zoals de opties die kunnen worden geconfigureerd voor de shares, lees <a class="new" title="Manpage: /etc/exports (page does not exist)" href="http://alleslinux.com/mediawiki-1.23.0/index.php?title=Manpage:_/etc/exports&amp;action=edit&amp;redlink=1">de man pagina</a>.
<h4><span id="Start_de_NFS_daemon" class="mw-headline">Start de NFS daemon</span></h4>
Start de NFS daemon:
<blockquote>
<pre># service nfs start
Starting NFS services: [ OK ]
Starting NFS quotas: [ OK ]
Starting NFS daemon: [ OK ]
Starting NFS mountd: [ OK ]
# service nfslock start
Starting NFS statd: [ OK ]
</pre>
</blockquote>
En zorg dat deze ook bij de volgende reboot worden gestart:
<blockquote>
<pre># chkconfig nfs on
# chkconfig nfslock on
</pre>
</blockquote>
<h4><span id="Wijzigingen_in_.2Fetc.2Fexports" class="mw-headline">Wijzigingen in /etc/exports</span></h4>
Als je wijzigingen maakt in <code>/etc/exports</code>, kunnen deze worden doorgevoerd met het volgende commando:
<blockquote>
<pre># exportfs -a
</pre>
</blockquote>
Je hoeft hiervoor dus niet de NFS server opnieuw te starten.
<h2><span id="De_NFS_Client" class="mw-headline">De NFS Client</span></h2>
Er zijn verschillende manieren om de home directories van de server te mounten. Ik raad je aan de eerste mogelijkheid te gebruiken, namelijk die om home directories automatisch te mounten.
<h3><span id="Home_Directories_mounten_met_autofs" class="mw-headline">Home Directories mounten met autofs</span></h3>
Om de NFS share van de server te kunnen mounten, heeft de client een aantal services nodig:
<ul>
<li>portmap</li>
<li>nfslock</li>
<li>netfs</li>
</ul>
Start deze services en zorg dat deze na de volgende reboot ook gestart worden:
<blockquote>
<pre># service portmap start
# service nfslock start
# service netfs start
# chkconfig portmap on
# chkconfig nfslock on
# chkconfig netfs on
</pre>
</blockquote>
Configureer de service <code>autofs</code> om de home directory van een gebruiker te mounten zodra deze inlogt of anderszins benodigd is.

Wijzig het bestand <code>/etc/auto.master</code>, en voeg de volgende regel toe:
<blockquote>
<pre># /etc/auto.master
/home /etc/auto.home –timeout 5
</pre>
</blockquote>
Nu, als de directory <code>/home</code> ingegaan wordt, zal de file <code>/etc/auto.home</code> worden gelezen om te zien wat er gemount moet gaan worden.

In het bestand <code>/etc/auto.home</code> zet je dus, dat de NFS share /home gemount moet worden. Zet het volgende in het bestand <code>/etc/auto.home</code> en vervang <code>pinky.kanarip.com</code> voor de FQDN van je NFS server.
<blockquote>
<pre># /etc/auto.home
* -fstype=nfs,soft,intr,rsize=8192,wsize=8192,nosuid,tcp \
pinky.kanarip.com:/home:&amp;
</pre>
</blockquote>
Start de service <code>autofs</code> en zorg dat deze wordt gestart iedere keer als het systeem opstart:
<blockquote>
<pre># service autofs start
# chkconfig autofs on
</pre>
</blockquote>
<h3><span id="Home_Directories_permanent_mounten" class="mw-headline">Home Directories permanent mounten</span></h3>Old New Date Created Author Actions
2 augustus 2016 21:24:51 thijs
17 juli 2016 15:02:14 Mirjam Hulshof