1 Introductie

== 1 Wat is een partitie? ==

Partitioneren is een manier om een harde schijf in te delen in verschillende logisch onderdelen. Een partitie is een “contigues” groep van blokken op een harde schijf die behandeld worden als een onafhankelijke schijf. Een partitie tabel is een lijst die de delen van de harde schijf toewijst aan de verschillende gemaakte partities.

== 2 Waarom meerdere partities op één schijf? ==

-Verdelen en beschermen van data (gegevens). Door het feit dat bestandssysteem corruptie(fouten in het bestandssysteem) partitie per partitie gebeuren,verlies je enkel een gedeelte van de data als er iets verkeerd loopt.

-De harde schijf beter benuttigen. Je kan je harde schijf formatteren volgens verschillende blokgroottes volgens je eigen gebruik. Als je bijvoorbeeld een grote hoeveelheid aan gegevens hebt in kleine bestanden <1k en je partitie is ingedeeld in blokken van 4k dan verlies je 3k per bestand. Over het algemeen verlies je per bestand gemiddeld een halve blok dus het aanpassen van de blok grootte binnen je partitie aan de gemiddelde grootte van je bestanden kan zeer nuttig zijn bij een groot aantal bestanden.

-Capaciteit beperking van gegevensopslag. Mensen die maniakaal gaan downloaden van internet of programma’s die onbepaald en zonder toestemming gegevens opslaan op de harde schijf zullen uitvallen als de ruimte op de partitie volzet raakt. Als het besturingssysteem op dezelfde partitie staat dan kan het systeem crashen door een tekort aan ruimte om de de systeem boekhouding bij te houden.

== 3 andere partitie bewerkende software ==

sfdisk: een versie van fdisk die werkt in de console (tekst modus) cfdisk: a curses-based versie van fdisk parted: gnu partitie aanpassend programma partition magic: een commercieel programma om partities te verwijderen, te vermaken of aan te passen zonder gegevensverlies. Disk Drake: een Perl/Gtk programma voor het maken, aanpassen of verwijderen van partities.

Category: