Handleidingen > Iptables installeren
installeren van iptables

In de meeste distro’s wordt iptables standaard in de kernel geladen en na installatie automatisch geïnstalleerd.

Kijk daarna of iptables is geïnstalleerd door dit commando te geven:

rpm -q iptables

Als iptables niet is geïnstalleerd kan je dat met dit commando doen:

yum install iptables

Typ daarna:

lsmod | grep iptable_nat

Als je een leeg / geen antwoord krijgt moet je de module laden:

modprobe iptable_nat
Category: