Handleidingen > ISO branden op USB via terminal
De ISO bestanden waarvan Linux gebruik maakt zijn eenvoudig zonder tussenkomst van 3rd party hulpprogramma’s gebruiken om te branden.

Dit kan handig zijn wanneer je een ISO wilt uitwisselen met een PC gebruiker.

Open een terminal venster en gebruik het onderstaand commando:

dd if=<locatie van iso> of=/dev/<usb stick>

Als je niet weet welke device je usb stick is, kan je via terminal de onderstaande commando ingeven:

sudo tail -f /var/log/messages

Nadat je de bovenstande commando ingaf via de terminal, moet je u USB stick uitpluggen dan verschijnt er een tekst met je device.

Category: Tags: