Handleidingen > Kernel

Contents

Inleiding

De kernel is de kern van je besturingssysteem. De kernel zorgt voor het goed functioneren van alle hardware. De kernel is het stukje software waarvan de eerste versie in 1991 is geschreven door Linus Torvalds. Samen met de GNU-programma’s werd Linux bruikbaar. De GNU-tools zitten nu nog steeds bij iedere distributie. Daarom kan je eigenlijk beter spreken van GNU/Linux, dan van Linux.

Elke Linux-distributie (Slackware, Debian, Fedora) maakt gebruik van de Linux kernel.

De kernel in Fedora

De Fedora-ontwikkelaars zorgen voor een kernel met ondersteuning voor zoveel mogelijk hardware, en die zo goed mogelijk geoptimaliseerd is voor de Fedora-gebruikers. Werkt bepaalde hardware niet, of wil je je kernel beter optimaliseren voor je computer, dan kan je een eigen kernel compileren.

De kernel die standaard met Fedora Core wordt meegeleverd, werkt bij de meeste gebruikers. Als er een nieuwe kernel-versie beschikbaar is, dan is het verstandig die te downloaden. Nieuwe kernel-versie’s bevatten vaak minder fouten, zijn sneller, of hebben nieuwe functies. Een nieuwe kernel kan je downloaden met o.a. yum en up2date. Als je nieuwe kernel eenmaal geïnstalleerd is, dan komt er een extra optie bij in het opstartmenu.

Een kernel verwijderen

Voor elke kernel die je installeert komt er een optie bij in het opstartmenu. Het opstartmenu (grub) kan daardoor onduidelijk worden. Daarom kan het zijn dat je een paar kernels die je niet meer gebruikt uit het menu te halen. Het is altijd verstandig om eerst je nieuwe kernel te testen voordat je de oude kernel verwijderd.

Om een oude kernel te verwijderen moet je 2 dingen doen:

  • De RPM verwijderen.
  • De kernel-optie in grub.conf, het bestand voor het opstartmenu, verwijderen.

De RPM verwijderen

Je kunt de oude kernel met een simpel commando veranderen. Pas op dat je geen verkeerd cijfertje typt, want dan kan het zijn dat je de verkeerde kernel verwijdert !

Met het volgende commando kan je een kernel verwijderen:

rpm -e kernel-2.6.xx-1.xxxx.xx

Waarin je de ‘x’ steeds moet vervangen door de cijfers/letters die horen bij de kernel die jij wilt verwijderen. Met het volgende commando kan je alle geïnstalleerde kernels op je systeem opvragen, en de precieze letters/cijfers zien:

rpm -q kernel

Kernel verwijderen uit het opstartmenu

Om je kernel te laten starten moet je een paar regels toevoegen aan het bestand /boot/grub/grub.conf. Als je die regels verwijdert, dan verdwijnt ook de mogelijkheid om een bepaalde kernel te starten.

OPMERKING: In bijna alle gevallen verdwijnen de regels voor een bepaalde kernel vanzelf als je de kernel met bovenstaand commando verwijdert. Is dat niet het geval, dan kan je onderstaande handelingen uitvoeren.

Een voorbeeld, van regels die bij een kernel horen die ik niet meer gebruik:

title Fedora Core (2.6.11-1.27_FC3.stk16)
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz-2.6.11-1.27_FC3.stk16 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.11-1.27_FC3.stk16.img

Als je die regels weghaalt, dan zal je in het opstartmenu niet meer kunnen kiezen voor Fedora Core (2.6.11-1.27_FC3.stk16).

Kernel compileren

Zie kernel compileren

Category: