Handleidingen > Mount howto

Mount howto: Partities, USB-sticks en DVDs koppelen aan Linux

In Linux is het zo dat je alle rand apparatuur en partities moet aankoppelen aan de /-partitie. Anders heb je er geen toegang toe.

Meestal worden (FAT32-)Windows-partitie’s, CDs of DVDs, en USB-sticks automatisch aangekoppeld. Dat is helaas niet altijd het geval. Daarom hier een handleiding over hoe je verschillende media moet aankoppelen.

Algemene uitleg

Hier zal uitgelegd worden hoe verschillende media aangekoppeld moeten worden. Je kunt elke keer zelf kiezen in welke map iets aangekoppeld moet worden (dus in welke map je de inhoud van een partitie, USB-stick, CD-rom/DVD of network share wilt zien). Voor al onderstaande handelingen heb je het volgende nodig:

 • Een werkende Fedora-installatie.
 • Een Terminal.
 • Root-rechten.

Je kunt in Linux zelf kiezen in welke map je de inhoud van een partitie of ander medium wilt zien. Op deze pagina gebruiken we standaard voorbeelden, maar als je een voorkeur hebt voor een andere plaats waarop je iets wilt aankoppelen kan je gewoon de voorbeelden negeren. Wat we hier met voorbeeld bedoelen is iets in de trend van /media/cdrom. Dus als je onder /media/mijncoollecdrom de inhoud van je cdrom wilt zien moet je /media/cdrom vervangen door /media/mijncoollecdrom. De andere commando’s / informatie moet je natuurlijk ook aanpassen aan jouw systeem (indien nodig).

FAT(32)-partities mounten

Ondersteuning voor lezen en schrijven van FAT32-partities zit in de Fedora kernel. Daarom is het niet moeilijk om een FAT-partitie te mounten. Als je een partitie met een FAT(32)-bestandssysteem wilt mounten, doe dan het volgende:

 • Maak een map waarin je de partitie wilt aankoppelen (in dit voorbeeld noemen we de map win_c, maar dat mag je zelf gerust anders doen):
mkdir /media/win_c
 • Vervolgens moet je de naam van het apparaat dat je wilt aankoppelen weten. Die kan je te weten komen met het commando /sbin/fdisk -l /dev/hda. Onder Apparaat (Engels: Device) zie je de naam van het te mounten apparaat.
 • Heb je de goede apparaatnaam, dan kan je de partitie aankoppelen, met dit commando:
mount /dev/hdaX /media/win_c

Waarin je X vervangt door het goede nummer, dat je bij de vorige stap hebt kunnen opzoeken.

 • Je kunt nu in de map /media/win_c de inhoud van de gewenste partitie bekijken, in de bestandsbeheerder, vanuit de terminal, en vanuit waar je maar wilt.

NTFS-partities mounten

NTFS-ondersteuning verkrijgen

Er zit geen ondersteuning voor NTFS-partities in de Fedora-kernel, vanwege patenten. Het is echter niet moeilijk om zelf NTFS-ondersteuning toe te voegen. Je moet van het Linux-NTFS project een kernel-module downloaden.

 • Kijk welke kernel je gebruikt:
uname -r
 • Kijk welke processor-architectuur je gebruikt:
arch
 • Ga naar http://www.linux-ntfs.org en klik links onder NTFS RPMs de Fedora Core-versie die je gebruikt aan.
 • Kies de NTFS RPM voor jouw architectuur, die overeenkomt met het versienummer van jouw kernel (je kernelversie heb j e net met uname -r opgevraagd).
 • Sla de RPM op. En vergeet niet op welke plek je de RPM opslaat┬á­čśë
 • Open een Terminal.
 • Word root:
su -
 • Ga naar de map waarin je de RPM zojuist hebt opgeslagen:
cd /map/met/rpm
 • Installeer de RPM:
rpm -ivh kernel-module-ntfs-2.6.xx-x.xxx_xxx-x.x.xx-x.xx.x.x.xxxx.rpm

Vervang wel even de xxx-en door de goede versienummers.

De NTFS-driver is nu succesvol geïnstalleerd.
Ter controle kun je nog kijken of jou kernel ntfs begrijpt. Deze commando laat een lijst zien van alle bestandssystemen dat Linux begrijpt. Als ntfs in de lijst voorkomt, dan is het goed.

cat /proc/filesystems

NTFS-partitie mounten

Je kunt een NTFS-partitie op deze manier mounten:

 • Maak een map waarin je de partitie wilt aankoppelen (in dit voorbeeld noemen we de map win_c, maar dat mag je zelf gerust anders doen):
mkdir /media/win_c
 • Vervolgens moet je de naam van het apparaat dat je wilt aankoppelen weten. Die kan je te weten komen door het programma hwbrowser uit te voeren, en onder Harde schijven te kijken. Heb je geen toegang tot hwbrowser, dan kan het met het commando /sbin/fdisk -l /dev/hda. Onder Apparaat (Engels: Device) zie je de naam van het te mounten apparaat.
 • Heb je de goede apparaatnaam, dan kan je de partitie aankoppelen, met dit commando:
mount /dev/hdaX /media/win_c -t ntfs -r

Waarin je X vervangt door het goede nummer, dat je bij de vorige stap hebt kunnen opzoeken.

 • Je kunt nu in de map /media/win_c de inhoud van de gewenste partitie benaderen.

Diskette’s mounten

Grafisch

Met enkele klikken kan je de inhoud van een diskette te zien krijgen, in Gnome op deze manier:

 • Klik in de menubalk op Lokaties
 • Klik op Computer
 • Klik op Diskettestation

Via de console

De devicenaam van het diskettestation is onder Linux vrijwel altijd /dev/fd0. De map waarin een diskette gemount wordt is standaard al aangemaakt: /media/floppy. Om een diskette te kunnen benaderen moet dit commando gegeven worden:

mount /dev/fd0 /media/floppy

Na het ingeven van dit commando is de inhoud van een diskette te bekijken of te bewerken onder de map /media/floppy.

CD / DVD-speler mounten

Grafisch

Als je een CD of DVD in je computer stopt is het de bedoeling dat deze vanzelf gemount wordt, en dat er een icoon op uw bureaublad (iniedergeval bij Gnome) verschijnt. Is dat niet het geval, open dan het venster Computer vanaf je bureablad, of door in het menu Lokaties op Computer te klikken. Vervolgens zie je CD-ROM/DVD-ROM-station staan.

Console

Lukt het niet op de grafische manier, dan kan je je CD/DVD-speler via de console mounten.

 • Achterhaal de devicenaam van je DVD/CD-speler. Dat kan met dit commando:
dmesg | grep "CD"

Je krijgt dan ongeveer zo’n uitvoer:

[thijs@localhost ~]$ dmesg | grep "CD"
hdc: HL-DT-STDVD-ROM GDR8162B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[thijs@localhost ~]$

Dat betekent dus dat /dev/hdc je devicenaam is. (Het kan op jouw computer verschillen !)

 • Je kunt nu de CD of DVD mounten met dit commando:
mount /dev/hdX /media/cdrom

De X moet je natuurlijk vervangen door de letter die je bij het commando dmesg | grep “CD” hebt gekregen.

USB-stick mounten

Het mounten van een USB-stick moet als het goed is ook vanzelf gaan. Als je een USB-stick in je computer stopt komt er meestal een icoontje in het menu Lokaties (bij Gnome, FC4). Is dat niet het geval, dan zal je via de terminal je USB-stick moeten mounten.

 • Kijk wat de devicenaam van je USB-stick is:
dmesg | tail -n 15

In de onderste regels staat informatie over de USB-stick die je zojuist in je PC hebt gedaan. De tekst die je te zien krijgt is meestal zoiets:

sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 03 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
SCSI device sda: 256000 512-byte hdwr sectors (131 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 03 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
 sda: sda1
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
usb-storage: device scan complete

In mijn geval is /dev/sda dus de devicenaam van de USB-stick.

 • Maak een map waarin je de USB-stick wilt mounten:
mkdir /media/usbstick
 • Koppel de USB-stick aan in de map /media/usbstick:
mount /dev/sda /media/usbstick

Vervolgens kan je de inhoud van de USB-stick bekijken in de map /media/usbstick.

Samba-share mounten (op een Windows-computer)

Je kunt je Windows share’s op 2 manieren benaderen:

 • Vanuit de bestandsbeheerder, bij Lokaties -> ComputerNetwerk
 • Door het vanuit de terminal te mounten (root-rechten vereist!)
mount -t cifs //computernaam/share /media/eenmap

Waarbij eenmap de naam van de map is waarin je wilt aankoppelen.

Meer informatie

 • Meer informatie over het mounten is te verkrijgen met het commando man mount.
 • Voor vragen over het mounten kunt u terecht op het forum van AllesLinux.com.
 • Je kunt apparaten automatisch laten mounten door middel van het fstab-bestand. Zie daarvoor Fstab-uitleg.
Category: