Handleidingen > Terminal: Meest gebruikte commando’s terug vinden
Met behulp van Terminal kun je vele leuke extra’s toevoegen aan Linux. Naast de vele extra’s kun je ook problemen opsporen, corrupte scripts of applicaties herstellen enzovoorts.

Wanneer je veelvuldig gebruik maakt van de Terminal applicatie is het misschien wel leuk om na te gaan wat voor soort commando’s je het meeste gebruikt en welke je het vaakst toepast in Linux.

Met behulp van onderstaand commando kun je vrij eenvoudig dit soort informatie opvragen.

  • Open Terminal
  • Geef de onderstaand commando in

history | awk ‘{a[$2]++}END{for(i in a){print a[i] ” ” i}}’ | sort -rn | head -20

Er verschijnt een lijst van 20 regels, aan de hand van de verschillende nummers aan het begin van elke regel wordt aangegeven hoe vaak je een bepaald commando hebt uitgevoerd. Wanneer je meer of minder dan 20 commando’s wilt bekijken volstaat het om in bovenstaand commando de ‘-20′ te vervangen door een gewenst getal.

Wanneer je de volledige geschiedenis van Terminal commando’s wilt bekijken volstaat het om onderstaand commando uit te voeren:

history

Category: Tags: